Algemene voorwaarden huur vakantiewoning(en) Chalet van Dik Hout

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn bindend. Zowel voor PEAP Immo GmbH (Chalet Van Dik Hout) als voor degene die een huurovereenkomst bij PEAP Immo GmbH afsluit.

PEAP Immo GmbH is de Oostenrijkse onderneming welke zorgdraagt voor het beheer en de fiscale afdrachten van de woning. De eigenaren zijn Nederlands en u communiceert daarom via Nederland, maar betaalt naar de Oostenrijkse bankrekening van de onderneming.

Prijzen
Prijzen zoals vastgelegd in de huurovereenkomst zijn, onder voorbehoud van vergissingen, bindend. 

Bevestiging van uw boeking en betaling.
Na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u een officiële reserveringsbevestiging met betalingsdetails. Na ontvangst van uw betaling is de reservering definitief.

Bij de factuur wordt een waarborgsom van € 250,- opgenomen. Dit bedrag wordt teruggestort bij correcte oplevering van het chalet na vertrek.

Annulering
Bij annulering korter dan twee maanden vóór de verhuurdatum wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de verhuurdatum is het volledige huurbedrag verschuldigd en zullen alleen de waarborgsom  en de toeristenbelasting worden teruggestort.

Wijziging huurperiode
Wanneer u na de datum van de eerste facturering een wijziging wilt aanbrengen in de opgegeven huurperiode, dan wordt € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Wijzigingen kunnen alleen op basis van beschikbaarheid doorgevoerd worden en moet in principe altijd plaats hebben binnen hetzelfde seizoen, dan wel binnen 3 maanden van de originele boekingsdatum.

Aansprakelijkheid
U bent zelf aansprakelijk voor door u en uw gasten veroorzaakte schade en overlast.
PEAP Immo GmbH is niet aansprakelijk voor:
• schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf in de terreinen of door het gebruik
• van de in de terreinen aanwezige faciliteiten;
• schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden;
• mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen;
• onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen.
Een en ander onverminderd het in de wet bepaalde. De huurder c.q. de hoofdbewoner is
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van hemzelf, van alle aangemelde personen, als van gasten.

Achtergebleven voorwerpen
Achtergebleven voorwerpen kunt u in overleg met PEAP Immo GmbH afhalen bij de woning of op na afspraak (hier kan enige tijd tussen zitten) het kantoor van PEAP Immo GmbH in Loosdrecht. De voorwerpen worden maximaal zes maanden bewaard.

Vragen en opmerkingen
Heeft u tijdens uw verblijf een vraag en/of opmerking, dan kunt u zich wenden tot de sleutelbewaarder. Deze zal dan zo mogelijk voor een passende oplossing zorgen.
Heeft u na uw verblijf suggesties voor verbeteringen dan kunt u deze te allen tijde melden per email: info@chaletvandikhout.nl.

Wisseldag
Op dag van aankomst kan de huurder de woning na 16:00 uur betrekken.

De huurder dient de woning op de vertrekdag vóór 09:00 uur te verlaten. De sleutel dient uiterlijk om 09:00 uur ingeleverd te worden bij de sleutelbewaarder.

Eindschoonmaak
De eindschoonmaak is verplicht en niet bij de huurprijs inbegrepen. U dient het chalet opgeruimd en ‘bezemschoon’ op te leveren (vaat schoon opgeruimd in de kast; meubels op hun oorspronkelijke plaats). Bij in gebreke blijven kan (een deel van) de waarborgsom ingehouden worden.

Bewoning en bezoek
Het is niet toegestaan meer personen in de woning te laten overnachten dan waarvoor het chalet is ingericht en waarvoor de boeking is overeengekomen. Kinderen tellen voor het vaststellen van het bewonersaantal als vol persoon.

Voor bezoek, bijeenkomsten en vieringen geldt dat bezoek overdag en in de avond niet mag leiden tot meer dan een dubbele bezetting. Vanzelfsprekend mag er geen overlast optreden voor omwonenden. Dit laatste geldt ook voor het gebruik van radio of TV.

Parkeren
Bij de woning is plek voor maximaal 2 voertuigen. Hiervoor zijn per chalet eigen gemarkeerde vakken beschikbaar. Bij meerdere voertuigen dient een parkeerplek op de openbare weg gevonden te worden. Deze wordt niet door PEAP Immo GmbH verzorgd. Parkeren bij de vakantiewoning geschiedt volledig op eigen risico.

Huisdieren
Het is niet toegestaan huisdieren mee te brengen.

Diversen
De woning is voorzien van een aantal vaatwastabletten, (Nespresso-) koffiecups en er is beperkt wasmiddel aanwezig. Voor eventueel extra gebruik dient de huurder hierin zelf te voorzien. Roken in de woning is ten strengste verboden, overtreding hiervan betekent inhouding van de volledige borg.

©2020 CHALET VAN DIK HOUT  -  Privacyverklaring  -  Disclaimer  - Algemene voorwaarden