Disclaimer

Kamer van Koophandel
Chalet van Dik Hout staat ingeschreven onder nummer FN408241f

Inhoud
De door Chalet van Dik Hout verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Chalet van Dik Hout kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Chalet van Dik Hout en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Chalet van Dik Hout aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Chalet van Dik Hout worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Chalet van Dik Hout.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Chalet van Dik Hout omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies:
info@chaletvandikhout.nl

©2020 CHALET VAN DIK HOUT  -  Privacyverklaring  -  Disclaimer  - Algemene voorwaarden